Vanliga frågor

Q?

Kan alla företag ha en egen tidning?

A.

I vår värld är svaret givetvis att självklart kan alla företag ha en egen tidning. Har alla företag dock nytta av en egen tidning? Som vi ser det är förutsättningen för att du ska ha nytta av en tidning att du antingen har kunder, partners eller medarbetare som du vill kommunicera med. Om du uppfyller något av dessa "krav" vågar vi påstå att du har nytta en en egen redaktionell produkt.

Q?

Är alla tidningar ni producerar annonsfinansierade?

A.

Nej inte alla. Dock är en övervägande majoritet av alla våra tidningar hel- eller delfinansierade av annonser. I de allra flesta fall utgörs dessa av leverantörer eller samarbetspartners till tidningens avsändare. Alternativt företag med ett intresse av att nå samma målgrupp.
Hur stor del av den totala kostnaden som finansieras via annonser varierar beroende på slutkund och projektets form.

Q?

Hjälper ni oss att sälja annonserna?

A.

Vi är alltid delaktiga i säljarbetet. Vi har en säljavdelning, som ansvarar för försäljningen i våra egna tidningar och magasin, men i de allra flesta fall säljs annonserna i våra kundtidningarna av beställaren själv. Det är han eller hon som har en etablerad kontakt med sina leverantörer och kunder och som vi ser det är kontakter och nätverk något man ska vara väldigt rädd om.
Vi finns dock alltid med som ett bollplanl igenom hela arbetet. Vi kan ta fram säljmaterial, producera annonser och hjälpa till att hålla kontakten med annonsörerna. Varje projekt är unikt och så även försäljningen.